ENGLISH

İleride sözkonusu şartları okumamış veya okumuş olup ta bunlara uygun davranmamış olmanızdan kaynaklanabilecek olan her türlü maddi ve manevi zarara ilişkin talebinizden ÖRKA ÖRS KAĞIT AMBALAJ SANAYİ VE DIŞ TİCARET Web Sitesi'nin, bu sitedeki her türlü içeriğin hazırlayıcılarının, çalışanlarının, ÖRKA ÖRS KAĞIT AMBALAJ SANAYİ VE DIŞ TİCARET 'in yetkilendirdikleri kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

Şu kadar ki; ÖRKA ÖRS KAĞIT AMBALAJ SANAYİ VE DIŞ TİCARET Web Sitesi'ni ziyaret edenlerin, yorum platformlarına katılanların, reklam ve sponsorluk veren şirketlerin, Web Sitesi'nde yayınlamış olabilecekleri yazı, bilgi, yorum, haber, görüntü, ÖRKA ÖRS KAĞIT AMBALAJ SANAYİ VE DIŞ TİCARET logosunun, anasayfa ile alt bölüm ÖRKA ÖRS KAĞIT AMBALAJ SANAYİ VE DIŞ TİCARET dışı web sitelerinde kullanımı, hizmetlerinin ve kullanıcılar ÖRKA ÖRS KAĞIT AMBALAJ SANAYİ VE DIŞ TİCARET sunucusuna yüklenip yayınlanan her türlü içeriğin kullanımı suretiyle edinilen bilgi ve yorumlar dahil ve fakat bu sayılan kişiler ya da yayınlarla sınırlı olmaksızın, Internet'in genel teamüller doğrultusundaki yapısı gereği sorumluluk ve yetkisinde olmayan herhangi bir içerikten, ÖRKA ÖRS KAĞIT AMBALAJ SANAYİ VE DIŞ TİCARET 'in hukuki, cezai ve/veya şahsi hiçbir sorumluluğu bulunmamakta olup, işbu Web Sitesi ziyaretçileri bu hususu bu siteye girdikleri andan itibaren kabul ve beyan ederler.

ÖRKA ÖRS KAĞIT AMBALAJ SANAYİ VE DIŞ TİCARET, işbu hüküm ve şartları dilediği zaman önceden haber vermek zorunda olmaksızın tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkını haizdir. Bu nedenle lütfen Sitenin bu sayfasına periyodik ve düzenli olarak bakın.

ÖRKA ÖRS KAĞIT AMBALAJ SANAYİ VE DIŞ TİCARET Web Sitesi'nde yer alan her türlü bilgi, istatistiki şekil ve değer, güvenilirliği genel teamüller çerçevesinde kabul edilen kaynaklardan elde edilerek derlenmiş olup, doğrulukları ve yeterlilikleri hiçbir şekilde ÖRKA ÖRS KAĞIT AMBALAJ SANAYİ VE DIŞ TİCARET tarafından garanti edilmemektedir.

ÖRKA ÖRS KAĞIT AMBALAJ SANAYİ VE DIŞ TİCARET web sitesinde yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlerin kullanımı sonucunda doğabilecek doğrudan veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet zararlardan ve olası sair zarar ve masraflardan dolayı ÖRKA ÖRS KAĞIT AMBALAJ SANAYİ VE DIŞ TİCARET' in hiçbir şahsi, hukuki ve cezai sorumluluğu mevcut değildir.

Bu Kullanım Koşullarını ihlâl ettiğiniz takdirde, ÖRKA ÖRS KAĞIT AMBALAJ SANAYİ VE DIŞ TİCARET sizin Siteyi kullanmanıza son verebilir, gelecekte Siteyi kullanmanıza engel olabilir, ve/veya aleyhinize dava veya hukuki takip yoluna gidebilir.

Bu Siteyi sadece kişisel kullanımınız için ziyaret etme, görüntüleme ve bu Sitenin sayfalarını sadece kişisel kullanımınız için kopyalama hakkına ve yetkisine sahip olduğunuzu kabul etmektesiniz.

Ayrıca, ÖRKA ÖRS KAĞIT AMBALAJ SANAYİ VE DIŞ TİCARET size bu konuda özel ve yazılı olarak yetki vermedikçe, bu Sitedeki bilgi ve içeriği, takip etmek ve okumak, amaçları dışında herhangi bir amaçla kopyalamayacağınızı, yüklemeyeceğinizi, yayınlamayacağınızı, değiştirmeyeceğinizi veya başka bir şekilde dağıtmayacağınızı da kabul etmektesiniz.

Bu Sitenin içeriği ve yazılımı, ÖRKA ÖRS KAĞIT AMBALAJ SANAYİ VE DIŞ TİCARET' e aittir ve Türk ve uluslararası telif hakkı kanunlarıyla korunmaktadır. Web sayfalarmızı veya içindekileri izlemek veya kopyalamak amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve önceden bizim açık ve yazılı iznimizi almadan herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel prosesler kullanmayacağınızı kabul etmektesiniz. ÖRKA ÖRS KAĞIT AMBALAJ SANAYİ VE DIŞ TİCARET' in web sitesinin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya yordam kullanmayacağınızı da kabul etmektesiniz. Bizim altyapımız üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren herhangi bir işlem yapmayacağınızı da kabul etmektesiniz. Önceden ÖRKA ÖRS KAĞIT AMBALAJ SANAYİ VE DIŞ TİCARET' in açık ve yazılı iznini almadan, bizim web sitemizin içeriğini kopyalamayacağınızı, çoğaltmayacağınızı, değiştirmeyeceğinizi, bu içerikten türev eserler yaratmayacağınızı ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceğinizi (ticari olmayan ve kişisel amaçlarla kullanım durumları hariç) kabul etmektesiniz.

Bunlarla sınırlı kalmaksızın ve fakat, Sitenin yetkisiz çerçevelenmesi veya Siteye yetkisiz bağlantı ya da Sitede bulunan bir robot, örümcek veya başka otomatik aletin yetkisiz kullanımı da dahil olmak üzere Sitenin her türlü yasadışı ve/veya yetkisiz kullanımı yasaktır ve bu tür kullanım halinde, gerekli araştırmalar yapılacak ve medeni hukuk ve ceza hukuku tedbirleri ve ihtiyati tedbirler de dahil olmak üzere gereken bütün uygun hukuki tedbirler alınacaktır.

Bu Siteyi, telif hakkına konu olan bilgi ve materyalleri açık bir izin almadan, geçerli bir savunması veya haklı bir sebebi olmadan yasadışı yollarla iletmek amacıyla kullanan kullanıcıların hak ve imtiyazları sona erdirilecektir. Özellikle, bu Siteye makaleler, görüntüler, öyküler, yazılım veya telif hakkına konu olan veya benzeri içerik koyan kullanıcılar, Siteye yükledikleri içeriğin üçüncü şahısların telif haklarına veya başka haklarına (özel hayatın gizliliği veya ifşayı men etme hakları gibi) tecavüz etmediğinden veya bu hakları ihlâl etmediğinden emin olmalıdırlar. Bir kullanıcının bu Siteyi yasadışı bir hak tecavüzünün veya hak ihlâlinin bir aracı olarak kullandığı konusunda ilgili telif hakkı sahibinin veya onun temsilcisinin bize bildirimde bulunması ya da bunun bir mahkeme kararıyla veya ilgili kullanıcının ikrarıyla sabit olması halinde, ihlâlde bulunan kullanıcının bu Siteye erişim ve/veya Siteyi kullanım hakları iptal edilecektir. ÖRKA ÖRS KAĞIT AMBALAJ SANAYİ VE DIŞ TİCARET in ileri sürülen hak tecavüzü veya hak ihlâlinin gerçekten yapıldığına inanması halinde, kendi mutlak takdirine göre, o kullanıcının bu Siteye erişim veya Siteyi kullanım haklarını böyle bir bildirim, mahkeme kararı veya ikrardan önce de iptal etme hakkı saklıdır.

Siteyi başka bir siteye bağlanmak amacıyla ya da Siteye içerik veya başka bilgiler yüklemek amacıyla kullanmanız da dahil, Siteyi kullanmanızdan dolayı uçuncu şahısların maruz kalabileceği zarar ve ziyanları, yapabileceği talepleri ve makul iştiraklerine, bağlı şirketlerine, memur ve temsilcilerine, diğer ortaklarına ve çalışanlarına tazmin edeceğinizi ve onların bu zararların gidereceğinizi de kabul etmektesiniz.

ÖRKA ÖRS KAĞIT AMBALAJ SANAYİ VE DIŞ TİCARET, Sitenin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da Sitenin veya İçeriğinin kullanılmasıyla ya da Siteye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti etmez. Site ve İçeriği "olduğu gibi" ve "mevcut haliyle" esasında sunulmaktadır. ÖRKA ÖRS KAĞIT AMBALAJ SANAYİ VE DIŞ TİCARET, sizin Siteden yüklediğiniz dosyalarda virüs ya da kirletici veya bozucu özellikler bulunmadığını da garanti edemez. ÖRKA ÖRS KAĞIT AMBALAJ SANAYİ VE DIŞ TİCARET, Sitenin belirli bir amaca uygunluğu ve ticari değerine ilişkin garantiler de dahil her türlü başka aleni veya zımni garantiyi reddeder. Ağaoğlu, bunlarla sınırlı kalmaksızın ve fakat, doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, bu Sitenin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.

ÖRKA ÖRS KAĞIT AMBALAJ SANAYİ VE DIŞ TİCARET Web Sitesi'ne girmeden önce yukarıdaki uyarı ve beyanları okumuş olduğunuz farz ve tarafınızca kabul edilmekle bu hususta herhangi bir anlaşmazlık, iddia ve talep olduğu takdirde, iş bu web sayfasında yazılı bulunan bu ibarelerin ve ÖRKA ÖRS KAĞIT AMBALAJ SANAYİ VE DIŞ TİCARET 'e ait diğer tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak HUMK madde 287'ye uygun olarak İstanbul Mahkemeleri ve İcra ve İflas Dairelerinin yetkisine sunulacağı ÖRKA ÖRS KAĞIT AMBALAJ SANAYİ VE DIŞ TİCARET tarafından beyan ve işbu ÖRKA ÖRS KAĞIT AMBALAJ SANAYİ VE DIŞ TİCARET Web Sitesi'ne giren kişi(ler), kuruluş(lar) tarafından kabul ve taahhüt edilir.